Brukerkonto

Skriv inn ditt Total Kontroll-brukernavn.
Skriv inn passordet som hører til brukernavnet.
Ditt personlige brukernavn og passord gir tilgang til de produkter og tjenester kunden har inngått avtale om å motta. Rettighetene til tjenestene er beskyttet ved lov. Kunden kan ikke overlate, leie ut eller på annen måte overdra produktet til andre. Kunden er ansvarlig for at utstedt brukerinformasjon oppbevares og anvendes med forsiktighet.